Algemene voorwaarden van Emmen Bed & Breakfast.

Wij heten u van harte welkom bij onze Bed & Breakfast te Emmen en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Emmen Bed & Breakfast heeft gereserveerd middels een contactformulier, website, Booking.com, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gast en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van Emmen B&B of namens de eigenaar van Emmen B&B de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.emmenbedandbreakfast.nl, door een e-mail te sturen naar: info@emmenbedandbreakfast.nl of door te bellen of een berichtje te sturen naar telefoonnummer: 0031 653264482. Ook mogelijk via Booking.com.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn (14 dagen).

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Emmen Bed & Breakfast

Inge Lotterman

Heidelaan 24

7822 CE Emmen

06-53264482

Website: www.emmenbedandbreakfast.nl
E-mail : info@emmenbedandbreakfast.nl

 

1. Emmen Bed & Breakfast.

1.1

Emmen Bed & Breakfast is beschreven op de website :  www.emmenbedandbreakfast.nl.
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij de Bed & Breakfast  ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Alle kamer is geschikt voor twee personen. Kinderen zijn welkom vanaf 4 jaar onder begeleiding van maximaal 1 volwassene.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.
      
1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 13.00 uur voor u beschikbaar.

In verband met het schoonmaken van de kamer dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.
  
1.4

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etc, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt (er kunnen extra kosten aan verbonden zijn).

 
1.5

De kamer beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt deze over een terras.

 1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

2.  Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website www.emmenbedandbreakfast.nl

Prijs is inclusief uitgebreid ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en de eindschoonmaak. De prijs is inclusief toeristenbelasting.

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Emmen Bed and Breakfast B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4


Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Emmen Bed and  Breakfast is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail info@emmenbedandbreakfast.nl of via telefoonnummer 06-53264482, via de website of via Booking.com. Wij accepteren geen reserveringen voor meer dan 5 nachten.

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens. De reservering is bij aanvraag meteen definitief.

U dient deze gegevens te controleren en eventuele fouten z.s.m. naar info@emmenbedandbreakfast.nl of op andere wijze schriftelijk door te geven. Via Booking.com is de reservering meteen bevestigd.3.3


Het volledige bedrag voor de huurprijs, mag van tevoren overgemaakt worden of op de dag van aankomst via de pin of eventueel contant (gepast geld) betaald worden.

 ​

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed and Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-              Bij annulering meer dan 14 dagen van tevoren is annuleren gratis.

U dient de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.2

Emmen Bed and Breakfast kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke mondeling, via mail of telefonisch contact.


6. Aansprakelijkheid.

6.1

Emmen Bed and Breakfast kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Emmen Bed and Breakfast tegen aanspraken dienaangaande.

Emmen Bed and Breakfast is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Emmen Bed and Breakfast.

6.2

Door Emmen Bed & Breakfast wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed and Breakfast zoals: de keuken, de binnen- en buitenruimte van de Bed and Breakfast.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7 . Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.


8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.


8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.


8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet, Inge Lotterman

Emmen Bed and Breakfast - 0031 653264482